संवादलहरी लेख क्र. ४७
“तळमळे(ळी) चित्त दर्शनाची आशा। बहु जगदीशा करुणा केली॥

Advertisements

संवादलहरी लेख क्र. ४७"तळमळे(ळी) चित्त दर्शनाची आशा। बहु जगदीशा करुणा केली॥ "तळमळे(ळी) चित्त दर्शनाची आशा। बहु जगदीशा करुणा केली॥" १४८६तुकाराम महाराजांच्या एका अप्रतिम अभंगातील हे पहिले चरण आठवण्याचे कारण असे झाले की श्रीकृपेने लिहिला गेलेला 'Quality or quantity?' हा लेख लिहून झाल्यावर सातासमुद्रापलीकडून एका गुरुभगिनींचा फोन आला होता. त्यांची अशी शंका होती की त्यांनी सोडलेला … Continue reading संवादलहरी लेख क्र. ४७
“तळमळे(ळी) चित्त दर्शनाची आशा। बहु जगदीशा करुणा केली॥